Kovové modely

Měna   CZK EUR      / Registrovat se prázdný

Obchodní podmínky

Vzhledem k tomu,že většina výrobců je zahraničních a ceny modelů jsou v eur.,tak se cena přepočítává dle aktuálního kurzu na české koruny.

1.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko KOUPIT), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního a reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod zatechservis.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název ( kód), hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kovovemodely.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu www.kovovemodely.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje bude chránit v maximální možné míře. Použita budou pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Odmítnutí vyřízení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Storno objednávky

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. http://www.checkout.cz/?level=13 k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Jako dlužníka vás také necháme zapsat do Centrálního registru dlužníků.

Doprava

Modely a naše zboží balíme s láskou. Jsme sběratelé a jsme rádi, když námi objednané zboží dojde v pořádku. Proto je naše zboží zabaleno tak, aby jej přepravce nepoškodil.

Při zjevném poškození balíku si zboží zkontrolujte hned před dopravcem, nebo na přepážce pošty. V případě poškození s ním ihned sepište reklamaci. Poškozené zboží přepravcem nepřejímejte.

Objednávky odesíláme zpravidla vždy ve středu a v pátek, včetně těch co jsou hrazené převodem.

Po odeslání zásilky píšeme na e-mail zadaný při objednávce a sdělujeme podací číslo zásilky.

Na dobírku zboží do zahraničí nezasíláme, pouze bezhotov. platbou na účet.

Další postup závisí na zvolené platební metodě.

1. Dobírka ČP - Vaší objednávku ověříme e-mailem nebo telefonicky.
O odeslání budete neprodleně informováni e-mailem.
Poštovné a balné je učtováno v eurech (4€) do CZK se přepočítát dle aktuálního kurzu.
2. Platba převodním příkazem – Číslo účtu Vám bude sděleno po převzetí objednávky k vyřízení.

Jako variabilní symbol uvádějte pouze číslo objednávky.
Po připsání kompletní úhrady na náš účet, bude zboží odesláno do dvou pracovních dnů.
O odeslání budete informováni e-mailem. Pokud úhrada nebude kompletní, budete telefonicky nebo e-mailem kontaktováni.